Sosyal Medya Hesaplarımız

Yangın Eğitici Eğitmenliği

4 kez görüntülendi

YANGIN EĞİTİCİ EĞİTMENLİĞİ HEDEF KİTLESİ;

Yangın Eğitici Eğitimi; İşletmelerin veya kamu kurumlarının yangınla ilgili birimlerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

A) En az ön lisans mezunu olup amir, ekip başı, posta başı, vardiya amiri, grup amiri, şef, ustabaşı, formen gibi unvanlar sahip olmak.

B) Lisans mezunu olan ve OSGB ( Ortak sağlık güvenlik birimi) ’lerde görev yapan en az C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanı olmak.

C) En az lise mezunu olan ve Yangın güvenliği ( portatif yangın söndürme tüpleri bakım, onarım, satışı yapanlar) konusuna vakıf olmak.

HEMEN BAŞVURUN

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği, işletmede çalışan tüm personelin zorunlu olarak alması gereken 1 günlük genel yangın eğitimlerini verebilecek etkinliğe sahip eğitmen yetiştirmektir.

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

 • Yanma ve yangının ne olduğunu bilir.
 • Yangına sebep olacak faktörleri bilir.
 • Yanmanın oluşumunu bilir.
 • Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir.
 • Niteliklerine göre yangın sınıflarını bilir.
 • Bulundukları alana göre yangın sınıflarını bilir.
 • Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini bilir.
 • Söndürme maddelerini bilir.
 • Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
 • Yangın söndürme tüplerinin çalışma prensiplerini bilir.
 • Farklı tür ve tiplerdeki, portatif yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır.
 • Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir.
 • Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir.
 • Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir.
 • Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir.
 • Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatmasını bilir.
 • Yangın dolaplarını kullanır.
 • Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir.
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
 • Genel yangın eğitimi için program hazırlar.
 • Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar.
 • Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır.
 • Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
 • Genel yangın eğitimi verebilir ve tahliye tatbikatları yapar.
 • Fabrikada çalışan tüm personele genel yangın eğitimi verebilir.
 • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir.
 • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur.
 • 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir.
 • Eğitim sonunda KATILIM BELGESİ verebilir.

EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI

Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.

a) İşletme ve/veya kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesi

b) Meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi

c) İşletme prestijinin korunması

d) Personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

1. ve 4. gün uzaktan eğitim

Temel Yanma ve Yangın Bilgisi

 • Yanmanın tanımı
 • Yanma çeşitleri (Yavaş, hızlı, kendi kendine, parlama-patlama
 • Yangının tanımı
 • Yangın üçgeni
 • Yangın dörtgeni
 • Niteliklerine göre yangın türleri (A-B-C-D-E-F türleri)
 • Yangının evreleri ( Flamover, Flashover, beckdraft)
 • Isı transferleri ( Radyasyon, kondüksiyon, konveksiyon)
 • Yangın sebepleri (Dikkatsizlik, tedbirsizlik vs…….)
 • Yangın Yerindeki Tehlikeler ( psikolojik, zehirlenme, radyasyon vs……)
 • Söndürme yöntemleri ( Soğutma, boğma, dağıtma)
 • Portatif Yangın söndürme tüpleri
 1. 6 kg kapasiteli KKT tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
 2. 5 kg kapasiteli CO2 tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
 3. 50 kg kapasiteli FOAM tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
 4. Sifon ve emniyet valfleri
 5. Çalışma ve test basınçları
 6. Manometre sistemleri
 7. Uygulamada yapılan hileler
 8. Test yöntemleri

5. GÜN UYGULAMA

Yangın eğitim uygulamalarındaki riskler

Yangın eğitim uygulamasındaki risklerin bertaraf edilmesi

Yangın eğitim uygulamalarındaki teknik bilgiler

Söndürmede uygulanabilen küçük nüanslar

 • Gaz yangınlarına müdahale
 1. LPG’nin el ile söndürülmesi
 2. LPG’nin ıslak bez ile söndürülmesi
 3. LPG’nin su ile söndürülmesi
 4. LPG’nin KKT ile söndürülmesi
 5. LPG’nin su ile söndürülmesi
 • Sıvı yangınlarına müdahale
 1. Sıvı yangınlarının KKT ile söndürülmesi
 2. Sıvı yangınlarının CO2 ile söndürülmesi
 3. Sıvı yangınlarının FOAM ile söndürülmesi

EĞİTİM SÜRECİ

      a)   Kayıt işlemleri için www.batiilkyardim.com.tr  adresinden kesin kayıt formu doldurmanız gerekmektedir. ( Kayıt esnasında Diploma, Nüfus Kâğıdı ve Fotoğraf yüklemeniz de istenmektedir. )

      b)  Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.

      c)   Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

      d)   Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 20 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (yetmiş) tir.

      e)   Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.

      f)   Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.

      g)   Sertifikalar, Üniversite  Müdürü ve Rektörü imzalı düzenlenecektir.

EĞİTİM YERİ ve TARİHİ:

      a)   4 gün uzaktan bir gün uygulamalı yapılacak bu eğitimde, belli bir bilgi ve olgunluğa sahip kişilerin, zaman ve iş gücü kayıplarını önlemek, eğitim ücreti maliyetlerini en aza indirmek hedeflenmiştir.

      b)   Uzaktan eğitime dair ders notlarına erişilebilmesi için sizlere özel şifre belirlenecek ve sistem üzerinden ulaşımınız sağlanacaktır.

      c)   Uygulama eğitimleri 09.30’da başlayacak olup, belirlenen şehir ve otelde düzenlenmektedir.

Web Tasarım