Sosyal Medya Hesaplarımız

Yangınla Mücadele ve Kurtarma Eğitim

13 kez görüntülendi

 

Neden sertifikalı yangınla mücadele ve tahliye  eğitimi

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18 Haziran 2013 Salı günü 28681 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
 1. Arama, kurtarma ve tahliye
 2. Yangınla mücadele
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

Eğitimin Yasal Zorunluluğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede  yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 8. Madde (b) bendinde; “İşverenin ilkyardım, yangınla  mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda  eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiği”belirtilmektedir.
Bu kapsamda verilmekte olan eğitimler:
Temel Yangın Eğitimi: İşyerleri, Fabrikalar, tesisler ,hastaneler ,okullar ve şirketlerde  çalışanların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri yangın anında doğru davranış bilincini öğrenmek için  herkesin alması gereken bir eğitimdir..
Uygulamalı Yangın Eğitimi: İşyerleri, Fabrikalar, tesisler ,hastaneler ,okullar ve şirketlerde bulunan  yangın söndürme cihazını doğru şekilde kullanması ve öğrenmesi gereken bir eğitimdir.
İleri Yangın Eğitimi: Özellikle fabrikalarda, sanayi kuruluşlarında çalışan personelin elindeki tüm  yangın söndürme malzemelerini kullanabilmek ekipler oluşturmak ve bu ekibin şehir itfaiyesi gelinceye kadar söndürme işlemini yapabilmesi için öğrenmesi gereken bir eğitimdir.

Temel Yangın Güvenliği Eğitimi

AMAÇ

Türkiye’deki yangın yönetmelikleri ve uygulanan standartlar doğrultusunda işletmelerin çalışma alanına göre yangın riskini değerlendirmek, eğitimlerin kapsamında, yangına müdahale edecek söndürme ve kurtarma ekibine olay yerini tahliye, yangının gelişimi, özelliği, yayılma hızı ve ilerleyişi, yangını oluşturan temel nedenleri öğrenmek. Kurum ve kuruluşların çalışma alanına göre yangın riskini değerlendirmek yangın meydana gelmemesi için gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve yangın esnasında ise yangınla mücadele söndürme ve tahliye yöntemlerini öğrenmek.

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI

 • Yanma ve yangını,
 • Yangına sebep olacak faktörleri,
 • Isı ve Dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini,
 • Yangın söndürme cihazlarını kullanır,
 • Algılama sistemlerini,
 • Sabit söndürme sistemlerini,
 • Yanmanın oluşumunu,
 • Yangının tanımını ve yangın türlerini,
 • Söndürme maddelerini,
 • Yangın esnasında haberleşmeyi bilir,
 • Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini,
 • Binayı terk ederken neler yapılacağını,
 • İşletme toplanma bölgesini,
 • Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını bilir,
 • Binada mahsur kalmış ise dışarıdakileri nasıl haberdar edeceğini,
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilme,
 • İlk müdahale ekibinin görevlerini,
 • İlk müdahale ekibinin görev dağılımını bilir,
 • Yangın türüne göre söndürmede başarılı olan söndürme maddelerini,
 • Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri,
 • Nasıl yardım çağıracağını,
 • İlk müdahale ekibinin nasıl toplanacağını bilir,
 • Basit yangın güvenlik önlemlerini,
 • Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar eder,
 • Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatır,
 • Kaçış yollarını bilir ve kullanır,
 • Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır,
 • Solunum cihazını kullanır,
 • Portatif Yangın söndürme cihazlarını kullanır,
 • Yangın dolaplarını kullanır.

EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI

Kurum içersinde basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınları önlemesi, meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesi, işletme prestijinin korunması, personelin özgüveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

EĞİTİME KATILACAKLAR

 • Üst Yöneticiler
 • Birim Yöneticileri
 • Tüm Çalışanlar

EĞİTİM KONULARI

 1. Yanma ve yangın bilgisi
 2. Yangın türleri
 3. Baca yangınları
 4. Yangın yerindeki tehlikeler
 5. Yangın nedenleri
 6. Lpg doğal gaz ve elektrik ten kaynaklanan yangınlar
 7. Söndürme maddeleri ve kullanım teknikleri
 8. Deprem hakkında genel bilgiler ve depremden korunma
 9. Ev kazaları ve hayat kurtaran önlemler
 10. Bina yangınlarında doğru davranış şekillileri
 11. İşletmelerde yangın güvenlik önlemleri
 12. Kurtarma teknikleri, yaralı taşıma usulleri

EĞİTİM İÇERİĞİ

Yarım Günlük Eğitim (3 SAAT)
 1. Yanma ve yangın bilgisi
 2. Yangın türleri
 3. Söndürme maddeleri ve kullanım teknikleri
 4. Yangın söndürme tatbikatı
1 GÜNLÜK EĞİTİM (6 SAAT)
 1. Yanma ve yangın bilgisi
 2. Yangın türleri
 3. Yangın yerindeki tehlikeler
 4. Yangın nedenleri
 5. Lpg doğal gaz ve elektrik ten kaynaklanan yangınlar
 6. Ev kazaları ve hayat kurtaran önlemler
 7. Bina yangınlarında doğru davranış şekilleri
 8. İşletmelerde yangın güvenlik önlemleri
 9. Söndürme maddeleri ve kullanım teknikleri
 10. Yangın söndürme tatbikatı
2 GÜNLÜK EĞİTİM (12 SAAT)
 1. Yanma ve yangın bilgisi
 2. Yangın türleri
 3. Yangın yerindeki tehlikeler
 4. Yangın nedenleri
 5. Lpg doğal gaz ve elektrik ten kaynaklanan yangınlar
 6. Ev kazaları ve hayat kurtaran önlemler
 7. Bina yangınlarında doğru davranış şekilleri
 8. İşletmelerde yangın güvenlik önlemleri
 9. Söndürme maddeleri ve kullanım teknikleri
 10. Yangın söndürme tatbikatı
 11. Kurtarma teknikleri, yaralı taşıma usulleri
3 GÜNLÜK EĞİTİM (18 SAAT)
 1. Yanma ve yangın bilgisi
 2. Yangın türleri
 3. Yangın yerindeki tehlikeler
 4. Yangın nedenleri
 5. Lpg doğal gaz ve elektrik ten kaynaklanan yangınlar
 6. Ev kazaları ve hayat kurtaran önlemler
 7. Bina yangınlarında doğru davranış şekilleri
 8. İşletmelerde yangın güvenlik önlemleri
 9. Deprem hakkında genel bilgiler ve depremden korunma
 10. Söndürme maddeleri ve kullanım teknikleri
 11. Yangın söndürme tatbikatı
 12. Kurtarma teknikleri, yaralı taşıma usulleri
Web Tasarım