Sosyal Medya Hesaplarımız

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitmenliği

4 kez görüntülendi

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitmenliği

EĞİTİMİN HEDEF KİTLESİ:

a) En az ön lisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışmak,

b) Üniversitelerin ön lisans ( İş sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları vb.) programlarında okuyan ya da mezun olanlar.

c) Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A,B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları

d) Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,

e) İSG Uzman Adayları

f) Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,

g) Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite Ön Lisans Mezunları

h) Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

HEMEN BAŞVUR

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik.

EĞİTİMİN KİŞİYE KAZANDIRACAKLARI:

a) Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.

b) Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.

c) Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.

d) Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları (Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs) bilir.

e) Yüksekte çalışma ekipmanlarını (Merdiven, iskele, vinç, platform vb.) bilir.

f) Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları (Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina vb.) bilir.

g) Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.

h) Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.

ı) Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.

i) İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.

j) Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.

k) Dış cephe asansörlerini bilir.

l) Mobil yükselebilen platformları bilir.

m) Kaldırma ekipmanlarını bilir.

n) Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.

o) Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.

ö) Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.

p) Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.

r) Güvenli ortam oluşturmayı bilir.

s) Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.

ş) Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.

t) Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.

u) Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.

ü) Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.

v) 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.

y) 28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir28786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.

z) 28695 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir. Yüksekte çalışma eğitimi sonunda KATILIM BELGESİ verebilir.

EĞİTİMİN KURUMA KAZANDIRACAKLARI

Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.

  1. İşletme ve /veya kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesi
  2. Meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybının en aza indirilmesi
  3. İşletme prestijinin korunması
  4. Personelin özgüveninin arttırılması sonucu verim ve kalitenin artması sağlanacaktır.

EĞİTİM SÜRECİ

      a)  Kayıt işlemleri için www.batiilkyardim.com.tr  adresinden kesin kayıt formu doldurmanız gerekmektedir. ( Kayıt esnasında Diploma, Nüfus Kâğıdı ve Fotoğraf yüklemeniz de istenmektedir. )

      b)  Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.

      c)   Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

      d)   Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 20 sorudan oluşan ön testi yapacaktır. Eğitim sonunda sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 70 (y                                etmiş)tir.

      e)   Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.

      f)   Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu eğitmenlere aittir.

      g)   Sertifikalar, Üniversite  Müdürü ve Rektörü imzalı düzenlenecektir.

EĞİTİM YERİ ve TARİHİ:

      a)   4 gün uzaktan bir gün uygulamalı yapılacak bu eğitimde, belli bir bilgi ve olgunluğa sahip kişilerin, zaman ve iş gücü kayıplarını önlemek, eğitim ücreti maliyetlerini en aza indirmek hedeflenmiştir.

      b)   Uzaktan eğitime dair ders notlarına erişilebilmesi için sizlere özel şifre belirlenecek ve sistem üzerinden ulaşımınız sağlanacaktır.       c)   Uygulama eğitimleri karşılıklı belirlenecek tarihte 09.30’da başlayacak olup, firmanızda düzenlenecektir.

05518231660
Web Tasarım